Het verspreiden zonder toestemming van seksueel getinte foto’s en/of opnames

seksueel getinte foto’s en/of opnames

Wanneer u seksueel getinte foto’s en/of opnames verspreidt van een persoon zonder diens toestemming, bent U strafbaar. Dit op grond van artikel 371/1, lid 1, 2 Sw. dat voorziet in een bestraffing van het tonen, toegankelijk maken of verspreiden van beeld- of geluidsopnames van een ontblote persoon of een persoon die een expliciete seksuele daad stelt zonder diens toestemming of buiten diens medeweten, ook al heeft die persoon ingestemd met het maken ervan.

 

Het betreft dan de lichaamsdelen die de betrokkene zou hebben bedekt, mocht de persoon geweten hebben dat deze beelden verspreid zouden worden zonder diens toestemming.

 

Deze strafbepaling is ook niet beperkt tot beelden die stiekem zouden zijn gemaakt zonder medeweten van het slachtoffer (voyeurisme) maar dus ook wanneer de beelden wel degelijk met toestemming van de betrokkene zouden zijn gemaakt (bv. sexting). Het akkoord met het maken van dergelijk beeldmateriaal betekent dus geen automatische toestemming tot het verspreiden ervan!

 

Denken we bijvoorbeeld terug aan enkele BV’s dewelke recentelijk nog het slachtoffer werden van het verspreiden van seksueel getinte foto’s en video’s door een derde. Deze derde maakte de beelden op zijn beurt over aan een andere derde, enzovoort. Op zeer korte tijd werd dit beeldmateriaal massaal gedeeld. Ook deze navolgende “onrechtstreekse” verspreiders maakten zich derhalve schuldig aan de voormelde strafbepaling.

De strafboetes kunnen al gauw variëren van 200 EUR tot 10.000 EUR.

 

Bent U zelf het slachtoffer geworden van dit misdrijf, dan kan U zich in geval van een correctionele vervolging van de dader(s) burgerlijke partij stellen in persoon of via tussenkomst van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IVGM) indien U liever anoniem wenst te blijven als slachtoffer.

Delen:

Meer nieuws

Onze expertises

Contacteer ons

Transparantie, zowel wat betreft de dienstverlening op zich als wat betreft het uiteindelijke kostenplaatje.

Scroll naar boven

Eerste half uur GRATIS

Verkenningsgesprek