Identificatieplicht na verkeersovertreding met bedrijfswagen

U hoorde er misschien al iets over in de media: bedrijfsleiders die een boete ontvangen omdat zij de gegevens van de bestuurder van een bedrijfsvoertuig niet hebben overgemaakt.

 

Het is zo dat bestuurders op wiens naam het voertuig is ingeschreven, geacht worden de verkeersovertreding te hebben begaan maar het is de identiteit van de werkelijke bestuurder die dus dient medegedeeld te worden via een antwoordformulier en dit binnen de vijftien dagen na ontvangst ervan.

 

Deze verplichting geldt reeds enige tijd doch werd vaak niet bestraft. Door het toenemen van de digitalisering is het voor het Openbaar Ministerie echter gemakkelijker geworden om een niet-naleving van deze verplichting op te sporen (en daaraan gevolg te geven).

 

Bij gebrek aan naleving van deze verplichting, zal er een boete verschuldigd zijn ten bedrage van 509,00 EUR, dit zelfs nadat de verkeersboete door het bedrijf reeds correct werd betaald!

 

U zal als bedrijfsleider hieraan dus de nodige aandacht willen besteden en steeds het antwoordformulier binnen de vijftien dagen na ontvangst met de nodige gegevens willen terugzenden, teneinde de voormelde boete te vermijden.

 

Indien U hieromtrent vragen heeft, kan U steeds vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor.

Delen:

Meer nieuws

Onze expertises

Contacteer ons

Transparantie, zowel wat betreft de dienstverlening op zich als wat betreft het uiteindelijke kostenplaatje.

Scroll naar boven

Eerste half uur GRATIS

Verkenningsgesprek