Elektronische apparaten achter het stuur

Vóór 3 maart 2022 kon U in artikel 8.4 van de Wegcode het volgende lezen:

“Behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de bestuurder geen mobiele telefoon gebruiken terwijl hij die in zijn hand houdt.”

Sedert 3 maart 2022 werd voormeld artikel aangepast:

“Behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de bestuurder geen mobiel elektronisch apparaat met een scherm gebruiken, vasthouden noch manipuleren, tenzij het in een daartoe bestemde houder aan het voertuig bevestigd is.”

Niet enkel telefoontoestellen worden geviseerd doch ook andere elektronische apparaten zoals laptop, gps, coyote,… Ook handenvrij bellen met de gsm op de schoot is dus strafbaar ! Het is dus van groot belang dat U Uw elektronische apparaten in een geschikte houder aan Uw voertuig bevestigt, zoniet riskeert U een boete.

Delen:

Meer nieuws

Onze expertises

Contacteer ons

Transparantie, zowel wat betreft de dienstverlening op zich als wat betreft het uiteindelijke kostenplaatje.

Scroll naar boven

Eerste half uur GRATIS

Verkenningsgesprek