Disclaimer

Deze disclaimer geldt voor de website: advocaatvancalenbergh.be

Uitgebaat door:          

Jolien Van Calenbergh
BE0838503830
Markt 37
9500 Geraardsbergen, België
0473276008
contact@advocaatvancalenbergh.be

Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer. De bepalingen van deze disclaimer kunnen te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden door Jolien Van Calenbergh Als u hiermee niet akkoord gaat, verzoeken wij u deze website te verlaten.

 

Website inhoud

De verschillende pagina’s die u raadpleegt op deze website of die u verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Deze website wordt naar best vermogen op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De partners die deze site ter beschikking stellen, geven evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft.

Je aanvaardt en erkent dat de website van Jolien Van Calenbergh foto’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, informatie en andere materiaal kan bevatten, die beschermd zijn als intellectuele eigendomsrechten van Jolien Van Calenbergh of van derden. Het is niet toegestaan om de website (op welke manier of op welke drager dan ook) geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan te passen, te vertalen, te verkopen, te verhuren, uit te lenen, mede te delen aan een publiek of zelfs afgeleide werken van voormelde elementen te creëren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van Jolien Van Calenbergh.

Jolien Van Calenbergh voorziet in alle nodige middelen om een goede werking van de website te verzekeren. De organisatie achter deze site kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet voortdurend toegankelijk zijn van de website te wijten aan storingen, onderbrekingen en technische problemen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de website of rechtstreeks met de beheerders van de desbetreffende webpagina’s. Klik voor verdere informatie op “contact” in de navigatiebalk.

Jolien Van Calenbergh is niet aansprakelijk, noch voor rechtstreekse, noch voor onrechtstreekse schade, die ontstaan is uit het gebruik van informatie die ter beschikking werd gesteld op de website. Dit kan enkel voor grove fout of opzet worden ingeroepen. Elke schade die voortvloeit uit de consultatie en het downloaden van documenten en programma’s van derden is ten laste van de bezoeker

 

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

 

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. Alle geschillen rond deze overeenkomst behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van Jolien Van Calenbergh, tenzij Jolien Van Calenbergh de overeenkomstig artikel 624 Ger. Wb. bevoegde rechtbanken verkiest.

 

Privacy Policy

 Alle persoonsgegevens worden volgens de wettelijke verplichtingen beschermd. Voor meer informatie verwijzen we je door naar onze privacy verklaring op onze website.

 

Ter aanvulling

 U wordt vriendelijk verzocht de beheerder(s) van de website te contacteren indien u onjuistheden of onvolledigheden zou bemerken.

Jolien Van Calenbergh
BE0838503830
Markt 37
9500 Geraardsbergen, België
0473276008
contact@advocaatvancalenbergh.be

Scroll naar boven

Eerste half uur GRATIS

Verkenningsgesprek