Onze rechtsgebieden

Expertises

Het belang van de eigen cliënt

In eerste instantie wordt getracht om tot een minnelijke oplossing te komen met de tegenpartij, maar waar uiteraard ook wordt geprocedeerd waar noodzakelijk. Het belang van de eigen cliënt wordt telkens vooropgesteld en waarbij in elk dossier de nodige transparantie aan de dag wordt gelegd, zowel wat betreft de dienstverlening op zich als wat betreft het uiteindelijke kostenplaatje.

Strafrecht en strafprocesrecht

Ons kantoor staat zowel daders als slachtoffers bij

Werkwijze

Zowel de bijstand bij het eerste verhoor bij de politie (dit zowel voor meerderjarigen als minderjarigen), bijstand bij de voorleiding voor de Onderzoeksrechter, verdediging voor de Raadkamer, KI, verdediging voor de correctionele rechtbank en/of Hof van Beroep.

Bijzondere verhoorbijstand

Het kantoor heeft zich verdiept in de bijstand bij het verhoor en heeft de opleiding bijzondere verhoorbijstand gevolgd (Salduz-opleiding).

Sociaal recht en Arbeidsrecht

Hoge schuldenlast

Meer en meer particulieren worden geconfronteerd met een hoge schuldenlast. De aanstelling van een schuldbemiddelaar kan hierin soelaas brengen. Het kantoor fungeert niet zelf als schuldbemiddelaar maar kan wel de aanvraag tot het verkrijgen van een schuldbemiddelaar voor U indienen.

Werkgerelateerde problemen

Ons kantoor staat U bij voor de Arbeidsrechtbank in het kader van geschillen betreffende het sociaal recht (weigering uitbetaling uitkeringen, werkongeval, weigering erkenning invaliditeit, etc.)

Burgerlijk recht

Dit omvat alle rechtsgeschillen tussen particulieren onderling, van huur tot aanneming, tot leningen, buitencontractuele aansprakelijkheid, etc. Ons deskundig advies kan U hierin als particulier veel vooruit helpen.

Jeugdrecht

Jeugdadvocaat

Als Jeugdadvocaat mag Meester Van Calenbergh minderjarigen bijstaan, dit zowel in het kader van een verontrustende opvoedingssituatie (VOS), als een misdrijf omschreven feit (MOF) door een minderjarige gepleegd. 

Ook kan ons kantoor de ouders van een minderjarige procedureel bijstaan

Gratis advies

Minderjarigen hebben steeds recht op gratis bijstand en advies.

Invorderingen

Aannemers worden meer en meer geconfronteerd met wanbetalers en onbetaalde facturen. Ons kantoor staat aannemers bij teneinde openstaande facturen in te vorderen. Ook verlenen wij raad en daad wanneer aannemers gedagvaard worden voor een beweerde foutieve uitvoering der werken.

Verkeersrecht

Ons kantoor staat daders bij voor de Politierechtbank inzake alcoholintoxicatie, vluchtmisdrijf, drugs in het verkeer, rijongeschiktheden , etc. Ook staan wij slachtoffers bij voor de Politierechtbank met het oog op het opmaken van een schadeclaim.

Familie- en Personenrecht

Regeling minderjarigen

Wenst U een regeling voor Uw minderjarig kind te bekomen of een herziening van een reeds bestaande regeling ? Ook daarin kan ons kantoor U bijstaan voor de Familierechtbank.

Gedwongen opnames

Ook biedt het kantoor bijstand in het kader van de Wet op de geesteszieken, de zogenaamde gedwongen opnames.

Echtscheidingen

Wenst U  een echtscheiding te bekomen? Dienen er  (on)roerende goederen te worden verdeeld ? Dan bent U bij ons kantoor aan het juiste adres. Wij staan U graag bij tijdens de echtscheidingsprocedure alsook bij de werkzaamheden voor de notaris.
 
Ook wettelijke samenwonenden en/of feitelijke samenwonenden dewelke naar aanleiding van hun relatiebreuk bijstand wensen, kunnen bij ons terecht.

Neem contact op met ons kantoor

Transparantie, zowel wat betreft de dienstverlening op zich als wat betreft het uiteindelijke kostenplaatje.

Scroll naar boven

Eerste half uur GRATIS

Verkenningsgesprek